Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

Drukarka atramentowa

 SEQ Figure \* ARABIC 4  Dysze g%u0142owicy drukarki

 Drukarka wykorzystuj%u0105ca do druku atrament, a mówi%u0105c poprawniej tusz (rozpuszczalnikowy lub pigmentowy), poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel %u015Brodka barwi%u0105cego przez mikroskopijne dysze wykonane w g%u0142owicy drukarki przechodz%u0105cej nad elementem zadrukowywanym.

Historia drukarki atramentowej

Pierwsze informacje o sposobie druku za pomoc%u0105 wymienionych w%u0142a%u015Bciwo%u015Bci pochodz%u0105 z 1976 r., lecz pierwsza wspó%u0142czesna drukarka atramentowa powsta%u0142a w 1988 r. wyprodukowana przez znan%u0105 ju%u017C z innych urz%u0105dze%u0144 cyfrowych korporacj%u0119 Hewlett-Packard. By%u0142a to drukarka z linii DeskJet. Od tamtego czasu drukarka atramentowa przesz%u0142a znacz%u0105ce zmiany ewolucyjne. Powsta%u0142o wiele ró%u017Cnych typów

Opis dzia%u0142ania

 

 SEQ Figure \* ARABIC 5 Otwarta drukarka

 Dwa kartrid%u017Ce z tuszami: czarnym i kolorowymi.

 

Drukarka atramentowa wykorzystuje do druku tusz, który dzielimy na dwie grupy: rozpuszczalnikowy i pigmentowy. Tusz rozpuszczalnikowy jest jednorodn%u0105 ciecz%u0105 z rozpuszczonymi barwnikami i mo%u017Ce tworzy%u0107 bardzo ma%u0142e krople, które s%u0105 niezb%u0119dne do otrzymania wysokich rozdzielczo%u015Bci w wydrukach. Wad%u0105 jest podatno%u015B%u0107 wydruków na czynniki zewn%u0119trzne, jak: promienie UV (blakni%u0119cie), woda, tarcie. Tusz pigmentowy zawiera w sobie cz%u0105stki sta%u0142e – pigmenty. Atutem tuszu pigmentowego jest du%u017Ca odporno%u015B%u0107 na czynniki zewn%u0119trzne takie jak: woda, promienie UV, tarcie. Wady takiego tuszu to: stosunkowo du%u017Ca wielko%u015B%u0107 kropli, utrudnione mieszanie si%u0119 mi%u0119dzy sob%u0105. Ka%u017Cdy z podanych tuszy ma dobre i z%u0142e strony. Najcz%u0119%u015Bciej w drukarkach atramentowych stosuje si%u0119 naraz oba typy tuszu.

Najcz%u0119%u015Bciej spotykane s%u0105 drukarki atramentowe z tuszem w postaci ciek%u0142ej. S%u0105 jednak te%u017C tusze sta%u0142e (solid ink), bazuj%u0105ce na %u017Cywicach rozpuszczanych termicznie w drukarce przed wydrukiem, stosowane w tzw. drukarkach sta%u0142oatramentowych.